Ing. Miroslav Ezechel

Středoškolský pedagog VOŠ, dendrolog a arborista

Na vyšší odborné škole připravuji specialisty pro péči o zeleň v oblasti dendrologie či krajinářství a koordinuji ekologickou výchovu. Spolupracuji také s ČZU, kde vyučuji předměty zaměřující se na ošetřování zeleně a jsem spoluautorem řady učebnic v oblasti zahradní architektury a ochrany životního prostředí. Své zkušenosti rád nabídnu k dispozici naší městské části.