RNDr. Věra Cyprichová

Ředitelka Základní školy Litvínovská 600

Jako dlouholetá ředitelka školy jsem se vždy snažila, aby mí žáci získali nejen kvalitní vzdělání, ale i pozitivní vztah k místu, ve kterém žijí. Chtěla bych se zaměřit na výsadbu další zeleně v naší městské části a především o zavedení alternativních zdrojů energie pro budovy ve správě MČ Praha 9 a taktéž o zvýšení osvěty mezi občany ke zkvalitnění a zlepšení třídění odpadu.