Zuzana Poláčková

Zástupkyně ředitelky MŠ Kytlická

Stejně jako mé tři děti jsem absolvovala předškolní a základní vzdělání na Proseku. Dnes pracuji jako zástupkyně MŠ Kytlická, která je pro mě dalším dítětem. Při práci se snažím podporovat partnerský přístup k rodičům a zohledňovat individuální vzdělávací potřeby dětí. Ráda bych pomohla dětem s přirozeným přestupem z mateřské do základní školy užší spoluprací mezi školami.