BC. Alois Vokoun

Výzkumný pracovník v oblasti kulturní krajiny a sídel

V současné době pracuji ve výzkumném ústavu na projektech zabývajících se historickou kulturní krajinou a veřejnou zelení. Zároveň dokončuji studium na Fakultě životního prostředí ČZU. Během studia i práce v ústavu, jsem měl tu čest nahlédnout do problematiky celé řady témat, které města sužují. Věnovat se chci především tématům týkajícím se životního prostředí, vzdělávání a digitalizace.