Ing. Zdeněk Davídek

radní MČ Praha 9

Mgr. Pavel Pospíšek

zastupitel MČ Praha 9

Naše Devítka

Záleží nám na tom, jak místo, kde žijeme, pracujeme a vychováváme své děti, vypadá nejen dnes nebo na konci volebního období, ale jak bude vypadat za pět, deset nebo dvacet let.

Pokud vám záleží na tom samém, věnujte nám prosím pár minut svého času. Níže najdete naše programové priority i kandidáty, které považujeme za kvalitní a myslíme si, že si je #našeDevítka zaslouží.

Naším programem jsou vaše každodenní starosti, naše dosavadní výsledky i vize let budoucích.

NÁŠ TÝM PRO PRAHU 9

Ing. Zdeněk Davídek

radní MČ Praha 9 pro oblast školství, předseda Dozorčí rady Polikliniky Prosek

Mgr. Pavel Pospíšek

zastupitel MČ Praha 9, sociolog, sportovní trenér dětí a mládeže

Problematice veřejné správy se věnuji již dlouhou dobu: mou vizitkou jsou nové parky, modernizované školy či jejich výrazně rozšířené kapacity. Nabízím Vám svou zkušenost, znalost komunální problematiky a sílu Prahu 9 posunout dál.

Prahu 9 dnes známe jako “dobrou adresu”. Během práce v zastupitelstvu jsem poznal, jaké drobnosti jí brání stát se “skvělou adresou”. Rád bych Devítce tuto vizitku dopřál a nabízím tomu svůj elán a svěží vítr myšlení mileniálů.

Ing. Zdeněk Davídek

radní MČ Praha 9 pro oblast školství, předseda Dozorčí rady Polikliniky Prosek

Adam Čejka

analytik hl. kanceláře Starostů a nezávislých, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Mgr. Hana Šolcová

ředitelka Mateřské školy Litvínovská 490

Lucie Procházková

zdravotní sestra

RNDr. Věra Cyprichová

emeritní ředitelka Základní školy Litvínovská 600

Jana Michalská

administrativní pracovnice

Andrea Sanasi

student, pracovník Úřadu vlády ČR při předsednictví EU 2022

Václav Hurych

stavbyvedoucí

Mgr. Lena Maková

úřednice MHMP, specialistka vymáhání pohledávek, finanční analytička

Ing. Radana Dedková

podnikatelka, OSVČ

Miroslav Dušek

důchodce

Mgr. Pavel Pospíšek 

zastupitel MČ Praha 9, sociolog, sportovní trenér dětí a mládeže

Mgr. Ing. Aleš Doležal

ekonom, předseda dozorčí rady Střediska sociálních služeb Praha 9

Bc. Alois Vokoun

výzkumný pracovník v oblasti kulturní krajiny a sídel

Radka Karanikosová

zástupkyně ředitelky MŠ U Vysočanského pivovaru

Martina Mačáková

hlavní sestra Polikliniky Prosek

Mgr. Barbora Červená

advokátka, na mateřské dovolené

Marie Ledererová

ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru

Ludmila Antonyová

učitelka MŠ U Vysočanského pivovaru

Soňa Farská

pedagožka

Ing. Michaela Moulisová

stavební inženýrka

Šárka Rachunková

vedoucí pracovnice v gastronomii

Bc. Renáta Šibravová

zastupitelka MČ Praha 9, ředitelka Mateřské školy Veltruská

Ing. Miroslav Ezechel

středoškolský pedagog VOŠ, dendrolog a arborista

Pavel Týč

ředitel sítě dětských neurorehabilitačních klinik

JUDr. Vít Lederer, PhD.

akademický pedagog, lektor Právnické fakulty Univerzity Karlovy

doc. RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

Doc. RNDr. Jiří Kvaček Csc. vědecký pracovník, vedoucí paleontologického odd. Národního muzea Praha

Zuzana Poláčková

zástupkyně ředitelky MŠ Kytlická

Jan Tomšů, MSc.

statik, projektant, stavební inženýr

PaedDr. Ivana Megvinet

středoškolská pedagožka SSŠVT Praha 9

Ing. Joe Paulson

projektový manažer geodezie

Tereza Řeřichová

studentka zdravotní školy

Petra Nováková

kadeřnice

DEVĚT OKRUHŮ PRO DEVÍTKU

 1/ Moderní, zábavné a bezpečné vzdělávání: Podpora specializace škol, IT, polytechniky a investice do školství. 

 2/ Podpora aktivního stáří, paliativní péče a rozvoj programu seniorského bydlení jako základní kámen péče o seniory. Nové ordinace Polikliniky Prosek. 

3/ Podpora sportu a volnočasových aktivit: Trenéři do škol, aktivní město, rozvoj pohybové gramotnosti dětí a investice do sportovních areálů. 

4/ Péče o zeleň a účelné hospodaření se zdroji: Retenční nádrž u metra Střížkov, zelené střechy a vertikální zahrady. 

5/ Kulturní a spolkové vyžití: Podpora komunitních a sousedských setkávání nebo např. expozice “Město pod městem” na prosecké Vyhlídce „Amerika“. 

6/ Zlepšení dopravy a dopravní obslužnosti: Spojení odlehlých částí Devítky lokálním minibusem, výstavba parkovacích domů, nový systém v modrých zónách. 

7/ Strategické plánování rozvoje území: Komplexní revitalizace brownfieldů, zajištění občanské vybavenosti při zachování zeleně. 

8/ Ohleduplná a efektivní bytová politika: Dostupnější byty nejen pro sociálně znevýhodněné, ale i potřebné profese. 

9/ Zvyšování bezpečnosti: Nová služebna Městské policie ve Vysočanech a bezpečnost nejen v ulicích, ale i na obrazovkách našich dětí.