Moderní, zábavné a bezpečné vzdělávání: Podpora specializace škol, IT, polytechniky a investice do školství.

  1. Zajistíme potřebné kapacity ZŠ a MŠ tam, kde žijete. ZŠ a MŠ u Elektry, ZŠ Jarov nebo MŠ Kovářská II jsou jen některé výzvy, které nás čekají.
  2. Podpoříme rozvoj moderních komunikačních prostředků v základních i mateřských školách, technologie 21. století do škol.
  3. Umožníme maximální podporu rozvoje moderních metod vzdělávání včetně zavádění IT do výuky.
  4. Na Devítce se ve školách učí různé národnosti. Podpoříme personální podporu škol v oblasti inkluze.
  5. Lepší podmínky pro školy a pedagogy při vzdělávání a inkluzi handicapovaných dětí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  6. Rozšíříme polytechnickou výchovu ve školách.
  7. Podpoříme další vzdělávání pedagogů v ICT, polytechnice, jazycích akreditovaná vzdělávání pro každého pedagoga.
  8. Poznání a jazyková gramotnost jsou nedílnou součástí našeho vzdělávání. Podpoříme výjezdy žáků a pedagogů  do zahraničí.
  9. Bojujeme sportem a osvětou proti dětské obezitě, chceme zajistit zdravou výživu a zdravý životní styl na našich školách. Cukrovinky do škol nepatří.