Ohleduplná a efektivní bytová politika

  1. Byty nejen pro potřebné, ale i pro potřebné profese. Budeme rozvíjet dostupné bydlení pro pedagogy i všechny pracovníky IZS.