Péče o zeleň a účelné hospodaření se zdroji

 

  1. Rozšíříme klidové plochy o nevyužitá zákoutí, nejen hlavní parky, ale všechna veřejná zeleň na Praze 9 si zaslouží kvalitní péči.
  2. Zasadíme se o efektivní hospodaření s vodou za pomocí retenčních či vsakovacích nádrží na objektech MČ.
  3. Budeme zvyšovat množství zeleně v ulicích, a to nejen výsadbou stromů, ale i tzv. zelených střech, vertikálních zahrad či fasád objektů MČ.
  4. Chceme ekologicky šetrnou Devítku: bez zbytečných a jednorázových plastů.