Zvyšování bezpečnosti

 

  1. Budeme i nadále rozvíjet prvky Smart cities kamerového systému Numeri pro vyšší bezpečnost na Devítce.
  2. Bezpečnost nejen v ulicích, ale i v online světě našich dětí. Budeme klást důraz na začlenění pravidel „Buď safe online“ na všech našich školách.
  3. Bezpečné cesty do školy, bezpečné cesty ze školy: podpora cyklistiky a pěškobusu.
  4. V rozvojových lokalitách Prahy 9 otevřeme nové služebny pro strážníky Městské policie.
  5. Podpoříme programy protidrogové prevence a prevence socio-patologického jednání formou grantového systému.